កុំចេះតែហ៊ាន

អ្នកខ្លាំងជាមួយមនុស្សផ្តាច់ការ រស់នៅមិនសូវបានសុខប៉ុន្មានទេ។ កុុំចង់យកពងទៅមាន់ជល់នឹងថ្ម កុំចង់អោយគេធ្វើក្តាមមជ្ឈូសទុកអោយ។ កុំចង់ប្រឆាំង កុំចង់មកលេងជាមួយអ្នកខ្លាំង។ កុំចេះតែចង់សាក ប្រយ័ត្នគ្មានសាកសពទៅវិញ។ កុំគិតថាប្រទេសអន្តរជាតិអាចការពារអ្នកបានអោយសោះ។ ក្រុមអ្នកវាយប្រហារ និងក្រុមអ្នកអែបអប ក្រុមអ្នកហែកហួរ ក្រុមគិញសំងាត់ ក្រុមបង្កប់ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ តុលាការ អំណាច លុយ ធនធានមនុស្ស មានគ្រប់ផ្លូវដើម្បីទប់ទល់ ចង់រាំក្បាច់អីក៏ចេះដែរ មិនដែរចាវ អោយតែហ៊ាន។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s