ប្រជាជន និងច្បាប់

អ្នកដឹកនាំយល់ដឹងពីច្បាប់ច្រើន តែហេតុអីប្រជាជនមិនសូវចេះដឹងច្បាប់ទៅវិញ។ តើទាំងនេះមកពីហេតុអ្វី ដែរ? មើលទៅអ្នកដឹកនាំហាក់ព្រងើយ ក្នុងបញ្រ្ជាបចំណេះដឹងច្បាប់ដល់ប្រជាជន។ វាជាចន្លោះប្រហោងដែល យើងគួរយកចិត្តទុកដាក់ និងកុំអោយប្រជាជនជាជនរងគ្រោះដោយសារច្បាប់។

មានចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងច្បាប់ពិតជាមានភាពសំខាន់ណាស់។ ច្បាប់ធានានូវសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម និងវិន័យ នៅក្នុងសង្គម។ វាពិតជា មិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ប្រទេសប្រកាន់យកនូវនីតិរដ្ឋ។

នៅពេលថាអួតខ្លួនថាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋ បែរជាប្រជាជនមិនបានយល់ដឹងច្បាប់បន្តិចសោះ ហើយពេល ប្រជាជនធ្វើខុសច្បាប់ក៏ចាប់ចង ទាំងប្រជាជនមិនដឹងថាខ្លួនធ្វើខុសផងនោះ។

តើនេះឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងដូចម្តេចពីការដឹកនាំប្រទេស? បើមើលទៅស្ថាប័នដែលអនុវត្តច្បាប់ដូចជាមិនសូវខ្វាយខ្វល់ពីភាពស្លូតត្រង់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាល់តែសោះ។ មើលទៅគម្លាតការយល់ដឹងនៃច្បាប់ហាក់ ជាការរារាំង ដល់ប្រជាជនក្នុងការប្រើសិទ្ធិរបស់ពួកគេ និងការរំលោភច្បាប់របស់អ្នកចេះច្បាប់។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s