ព័ត៌មាននៅក្បែរខ្លួនអ្នក

ចំណាយពេលវេលាតិច និងទាន់សភាពការណ៍ដោយគ្រាន់តាមដានព័ត៌មានតាមបណ្តាញសង្គមFacebook និងTwitterរបស់ខ្លួនឯង។ តាមរយៈអ៊ីនធឺណែត មនុស្សទាំងអស់កំពុងនៅកៀករាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយ ដែលកំពុងកើតឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃ។

មកដល់សម័យបច្ចេកវិទ្យា អ្នកយកព៏ត៌មានមួយចំនួននៅតែដើរក្រោយព័ត៌មានដែលបានផ្សាយ ដោយសារតែពួកគេខ្លះមិនមានព័ត៌មាននៅក្នុងដៃ។ អ្នកលេងfacebook និងTwitter មួយចំនួនបានទទួលព័ត៌មានបានរហ័សជាងអ្នកផ្សាយព័ត៌មានទៅទៀត។

ឥលូវនេះ យើងឃើញថាប្រភពព័ត៌មានមួយចំនួន បានទម្លាយព័ត៌មានតាមរយៈstatus របស់ខ្លួន ដើម្បីអោយអ្នកកាសែត និងសាធារណជនបានដឹងពីព័ត៌មានទាំងនោះ។ តែយ៉ាងណាយើងត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងរាល់ដំណឹងទាំងនោះទៅនឹងប្រភព តើប្រភពនោះជាប្រភពគួរអោយទុកចិត្ត និងអាចជឿជាក់បានកម្រិតណា ដើម្បីចៀសវាងក្លាយជាឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត រឹបំភ្លៃព័ត៌មាន។ ព័ត៌មាន មានសារសំខាន់ណាស់ និងប្រៀបបាននឹងអំណាចដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s