អ្វីជំរុញអោយអ្នកលេង Facebook​ ចង់បង្កើតមិត្តច្រើននៅក្នុងFacebook?

តើការមានមិត្តច្រើនៅក្នុុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook មានប្រយោជន៍ និងល្អដែរឬទេ? នៅពេលលេងfacebook លើកទីមួយ អ្នកខ្លះខំធ្វើមិត្តភក្តិជាមួយស្រីស្អាត អ្នកខ្លះជាមនុស្សប្រុសទេ តែដាក់រូបថតស្រីស្រីស្អាត ដើម្បីអោយគេបានមិត្តច្រើន អ្នកខ្លះដាក់បញ្ឆោត​ ដើម្បីងាយញ៉ែស្រី និងលេបខាយជាមួយស្រីស្អាត។ តើហេតុផលទាំងនោះជំរុញអោយយើង​ចង់បាន​មិត្តច្រើនឬយ៉ាងណា? ពេលខ្លះមានមិត្តច្រើនៅក្នុងfacebook មិនប្រាកដថាល្អ រឺចំណេញទេ។ អ្នកខ្លះធ្វើជាមិត្ត​នឹងយើង​ដើម្បីតាមដានសកម្មភាពរបស់យើង និងចាំមើលរាល់សកម្មភាពរបស់យើង។ អ្នកខ្លះវិញចង់បានទទួលព័ត៌មាន ហើយអ្នក​ខ្លះទៀតចង់ទទួលយកនូវចំណេះដឹង និងយល់ច្រើនពីសង្គមថែមទៀត។ នៅពេលមានមិត្តភក្តិដល់ចំនួនកំណត់​ ៥០០០ នាក់ហើយ ម្នាក់ៗខំលប់មិត្តខ្លះដែលគេមិនស្គាល់ រឺមិនដាក់​រូបថតគេផ្ទាល់។ មើលទៅមានមិត្តច្រើននៅក្នុងFacebook ក៏ពិបាកដែរ ដើម្បីលប់មិត្តខ្លះ ទុកអោយអ្នកដទៃធ្វើមិត្តបន្តទៀត។ បើទោះបីល្អ រឺមិនល្អៗ យ៉ាងណា ក៏អ្នកខ្លះខំទទួលមិត្តជាច្រើន ដោយសារតែពួកគេជាបុគ្គលល្បី ដូច្នេះពួកគាត់ត្រូវការអ្នកគាំទ្រច្រើន ដើម្បីចង់ចែក​រំលែកព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដល់អ្នកគាំទ្រខ្លួន និងចង់អោយអ្នកគាំទ្រដឹងពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s