សីលធម៌ពិតជាសំខាន់រឺអត់?

ការប្រើពាក្យសំដីមិនសមរម្យនៅក្នុុងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមFacebook  មានកាន់តែច្រើន និងកាន់តែ​អាក្រក់ ដែល មើលទៅមនុស្សនៅក្នុងសង្គមហាក់ដូចជាតម្លៃសីលធម៌របស់ពួកគេកាន់តែធ្លាក់ចុះទៅ ។មានការវាយប្រហារពាក្យសំដី ការប្រមាថ មាក់ងាយគ្នា ការជេរគ្នា ការប្រើពាក្យ​សម្តីមិនផ្តល់​តម្លៃ​ដល់អ្នកដទៃ។ ប្រហៃលអ្នកលេងfacebookមួយចំនួន មានចិត្តស្អប់ ហើយបង្ហាញ​អារម្មណ៍​ទាំងនោះចេញមកក្រៅ ដែលវាបានបំផ្លាញសីលធម៌របស់ខ្លួន។ ត្រូវចេះគោរពអ្នកដទៃ ទើបអ្នក​ដទៃគោរពខ្លួនយើងវិញ? កុំយកអាក្រក់ធ្វើល្អ កុំយកល្អធ្វើអាក្រក់។ ត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែង ពិចារណា យកអំពើល្អជាមាគា៌ទៅមុខ។ មើលទៅវាមិនមែនជារឿងល្អសោះ ដែលជេរគ្នាពេញតែfacebook ហេតុអ្វីយើងមិនអាចទប់កំហឹង និងអត់អោនគ្នាបាន? តើភាពឈ្លើយជាគំរូល្អសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ? តើយើងគិតថារឿងនេះ ជារឿងសាមញ្ញ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s